APV værktøj for gravide

Lav jeres egen APV tjekliste: Det elektroniske APV-skema nedenfor er udviklet specielt til Gravidmedjob.dk. Når I bruger det, kommer I omkring de mulige risici, som er nævnt i Arbejdstilsynets vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

Sådan gør I: Start med at gå skemaet neden for igennem:

  • Vælg, hvilke spørgsmål og tjekpunkter, der er relevante for jer
  • Tilføj evt. ekstra spørgsmål og tjekpunkter efter behov
  • Derefter henter I jeres færdige APV-tjekliste i PDF- eller Word-format
  • Hent også skemaet til handlingsplanen 
  • Undersøg forholdene med skemaet og lav en færdig handlingsplan 

Spørgeskemaet kan gemmes på jeres egen computer i en data-fil. I kan senere hente det tilbage på hjemmesiden og rette det til, hvis det er nødvendigt. 

Datasikkerhed: Alle skemaer og data gemmes kun på jeres egen computer - ikke her på hjemmesiden. I skal ikke oprette jer som brugere eller bruge log-in.

Tilrette et eksisterende skema? ​Klik her for at for at uploade et skema og arbejde med, du har gemt på din computer.

APV tjekliste for gravide - Generelt

Introtekst

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske belastninger
Medtag spørgsmål
1.

Er der aflastning ved langvarigt stående og gående arbejde?

I orden
Problem
Irrelevant

Langvarigt stående og gående arbejde mistænkes for at kunne være årsag til hæmmet vækst hos fostre. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge den gravides arbejde, så hun kan veksle mellem siddende arbejde og stående/gående arbejde fra begyndelsen af fjerde graviditetsmåned. Den aflastning, hun opnår ved siddende arbejde, skal være fordelt jævnt over arbejdsdagen. Perioderne med aflastning bør være uden afbrydelse og af betydelig længde

Langvarigt stående og gående arbejde mistænkes for at kunne være årsag til hæmmet vækst hos fostre. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge den gravides arbejde, så hun kan veksle mellem siddende arbejde og stående/gående arbejde fra begyndelsen af fjerde graviditetsmåned. Den aflastning, hun opnår ved siddende arbejde, skal være fordelt jævnt over arbejdsdagen. Perioderne med aflastning bør være uden afbrydelse og af betydelig længde


Medtag tjekpunkt

Her kan I f.eks. tjekke:

- Er den aflastning, der opnås ved siddende arbejde, jævnt fordelt over arbejdsdagen?

- Der bør maksimalt være 1-1½ timer med gående/stående arbejde i mellem hver aflastningsperiode. Er aflastningen tilrettelagt på denne måde?

- Hvis ikke der er mulighed for aflastning med siddende arbejde, tilbydes der i stedet pauser?

Tages der højde for, at behovet for aflastning stiger hen gennem graviditeten? Det kan f.eks. være nødvendigt med en hvileplads i de sidste måneder


Kommentar
Medtag spørgsmål
2.

Er arbejdet organiseret, så der er taget højde for kombinationen af fysiske belastninger?

I orden
Problem
Irrelevant

Risikoen for at føde for tidligt eller hæmmet vækst hos fosteret kan stige ved fysiske belastninger f.eks. gentagne tunge løft, manuel håndtering af tunge byrder, der kan indebære risici, navnlig for ryg og lænd, træk og skub eller meget gående og stående arbejde. Kombinerede arbejdsbelastninger øger risikoen.

Risikoen for at føde for tidligt eller hæmmet vækst hos fosteret kan stige ved fysiske belastninger f.eks. gentagne tunge løft, manuel håndtering af tunge byrder, der kan indebære risici, navnlig for ryg og lænd, træk og skub eller meget gående og stående arbejde. Kombinerede arbejdsbelastninger øger risikoen.


Medtag tjekpunkt

Her kan I for eksempel tjekke:

- Om arbejdet er organiseret med pauser og variation

- Arbejdsstedets indretning f.eks. særlige pladskrav

- Adgang til egnede tekniske hjælpemidler til løft, træk og skub af ting eller forflytning af personer


Kommentar
Medtag spørgsmål
3.

Er den gravide udsat for stød eller voldsrisiko?

I orden
Problem
Irrelevant

I virksomheder med risiko for vold må arbejdsgiveren konkret vurdere, hvornår der er særlige behov for at beskytte den gravide. Vold er bl.a. en risiko for ansatte, som håndterer penge, ansatte som udøver magt og kontrol i fx sociale institutioner, skoler eller fængsler, eller som er i kontakt med udadreagerende mennesker i fx offentlig transport, sociale institutioner eller værtshuse. Stød, f.eks. som følge af fald eller slag direkte mod den gravides mave, kan udgøre en fare for graviditeten, især i den sidste halvdel. Moderkagen kan rive sig løs, og der kan opstå blødninger i livmoderen. Kun stød af en vis kraft udgør en risiko.

I virksomheder med risiko for vold må arbejdsgiveren konkret vurdere, hvornår der er særlige behov for at beskytte den gravide. Vold er bl.a. en risiko for ansatte, som håndterer penge, ansatte som udøver magt og kontrol i fx sociale institutioner, skoler eller fængsler, eller som er i kontakt med udadreagerende mennesker i fx offentlig transport, sociale institutioner eller værtshuse. Stød, f.eks. som følge af fald eller slag direkte mod den gravides mave, kan udgøre en fare for graviditeten, især i den sidste halvdel. Moderkagen kan rive sig løs, og der kan opstå blødninger i livmoderen. Kun stød af en vis kraft udgør en risiko.


Kommentar
Medtag spørgsmål
4.

Er den gravide udsat for vibrationer?

I orden
Problem
Irrelevant

Viden om helkropsvibrationer i relation til graviditeten er sparsom, men gravide bør ikke udsættes for kraftige helkropsvibrationer, f.eks. ved kørsel på ujævnt underlag. Helkropsvibrationer ved kørsel i personbil, bus, lastbil, tog eller ved arbejde skibe indebærer ikke nogen risiko.

Viden om helkropsvibrationer i relation til graviditeten er sparsom, men gravide bør ikke udsættes for kraftige helkropsvibrationer, f.eks. ved kørsel på ujævnt underlag. Helkropsvibrationer ved kørsel i personbil, bus, lastbil, tog eller ved arbejde skibe indebærer ikke nogen risiko.


Kommentar
Støj og stråling
Medtag spørgsmål
5.

Er det muligt at undgå støj over 85 dB(A)?

I orden
Problem
Irrelevant

Viden om betydningen af støj for den gravide er begrænset, men kraftig støjbelastning over 85 dB(A) over en arbejdsdag kan sandsynligvis påvirke fosteret.

Viden om betydningen af støj for den gravide er begrænset, men kraftig støjbelastning over 85 dB(A) over en arbejdsdag kan sandsynligvis påvirke fosteret.


Kommentar
Medtag spørgsmål
6.

Er det muligt at undgå lavfrekvent støj under 500 Hz?

I orden
Problem
Irrelevant

Gravide må ikke udsættes for kraftig støj, der indeholder lavfrekvente lyde (under 500 Hz).

Gravide må ikke udsættes for kraftig støj, der indeholder lavfrekvente lyde (under 500 Hz).


Kommentar
Medtag spørgsmål
7.

Er den gravide i kontakt med faste genstande eller væsker, der svinger med ultralydfrekvenser?

I orden
Problem
Irrelevant

Ultralyd i genstande kan passere over i det menneskelige væv, når kroppen er i kontakt med faste genstande eller væsker, der svinger med ultralydsfrekvenser. Ultralyden kan her udgøre en fare for såvel mor som barn. Ved ultralyd i luft er fosteret beskyttet af den gravides krop, uanset hvor kraftig ultralyden er.

Ultralyd i genstande kan passere over i det menneskelige væv, når kroppen er i kontakt med faste genstande eller væsker, der svinger med ultralydsfrekvenser. Ultralyden kan her udgøre en fare for såvel mor som barn. Ved ultralyd i luft er fosteret beskyttet af den gravides krop, uanset hvor kraftig ultralyden er.


Medtag tjekpunkt

Her kan I f.kes. tjekke:

- Om de ultralydsbærende dele af et ultralydsapparat er isoleret fra de dele, som operatøren berører under sit arbejde – og helst med luft.

- Om de ultralydsbærende dele i apparater, f.eks. hornet på et ultralydssvejseapparat og emner/ væsker er afskærmede, så den gravide undgår berøring.


Kommentar
Medtag spørgsmål
8.

Bliver fosteret udsat for ioniserende stråling med en belastning på mere end 1 mSv?

I orden
Problem
Irrelevant

Ioniserende stråling omfatter flere stråletyper, f.eks. alfa-, beta- og gammastråling, og man må i almindelighed må ikke udsættes for helkropsbestråling på mere end 20 mSv (millisievert) pr. år.

Ioniserende stråling kan medføre fosterskader og fosteret må ikke udsættes for en belastning på mere end 1 mSv. Hvis det vurderes, at fosterets stråledosis overstiger 1 mSv, skal den gravide flyttes til andre arbejdsopgaver, hvor der er mindre udsættelse for stråling.

Ioniserende stråling omfatter flere stråletyper, f.eks. alfa-, beta- og gammastråling, og man må i almindelighed må ikke udsættes for helkropsbestråling på mere end 20 mSv (millisievert) pr. år.

Ioniserende stråling kan medføre fosterskader og fosteret må ikke udsættes for en belastning på mere end 1 mSv. Hvis det vurderes, at fosterets stråledosis overstiger 1 mSv, skal den gravide flyttes til andre arbejdsopgaver, hvor der er mindre udsættelse for stråling.


Medtag tjekpunkt

Her kan I f.eks. tjekke:

- Dosis ved arbejde i lokaler med røntgenapparater, f.eks. ved arbejde med røntgendiagnostikanlæg til medicinsk og veterinært brug, industrielle røntgenanlæg og acceleratorer til teknisk bestråling.

- Radioaktive kilder, hvor den eksterne bestråling kan forventes at overstige 1 mSv f.eks. fremstilling, dispensering og administration af radioaktive lægemidler, scintigrafi af patienter og gammaradiografi i åbne anlæg.

- Radioaktive kilder, hvor den interne bestråling forventes at overstige 1 mSv, er f.eks. arbejde med jodering med I-125 og pleje af terapipatienter (fx I-131 og Sr-89).


Kommentar
Medtag spørgsmål
9.

Bliver den gravide udsat for ikke-ioniserende stråling ?

I orden
Problem
Irrelevant

Ikke-ioniserende stråling er optisk stråling eller elektromagnetiske felter med frekvenser op til 300 GHz, og et foster anses for at være særligt følsomt for elektromagnetiske felter.

Ikke-ioniserende stråling er optisk stråling eller elektromagnetiske felter med frekvenser op til 300 GHz, og et foster anses for at være særligt følsomt for elektromagnetiske felter.


Medtag tjekpunkt

Ekstremt lavfrekvente felter (frekvenser under 300 Hz) er f.eks. i:

- Modstandssvejsning (punkt- og pressesvejsning)

- Elektrosvejsning

- Større induktionsovne

- Kraftværker

- Transformere.

- Ekstremt lavfrekvente magnetfelter


Medtag tjekpunkt

Radiofrekvente felter (frekvenser fra 10 kHz til 300 GHz) er f.eks. i:

- Radar- og mobilantenneanlæg

- Medicinsk udstyr til kortbølgebehandling

- Anlæg til hærdning af lim

- Anlæg til plastsvejsning.

- Basisstationer til mobiltelefoni.

- Kortbølgebehandling

- Anlæg til plastsvejsning

- Hærdning af lim f.eks. i træ- og møbelindustrien.


Kommentar
Varme og tryk
Medtag spørgsmål
10.

Er den gravide udsat for ekstrem varme?

I orden
Problem
Irrelevant

Arbejdstemperaturer på mere end 35 °C kan være til skade for fosterets udvikling.

Det vil for gravide i sidste halvdel af graviditeten oftest være forbundet med stort besvær at arbejde under ekstrem varme, og de skal derfor undgå længerevarende arbejde under sådanne betingelser

Arbejde under ekstremt kolde forhold giver ikke anledning til særlige foranstaltninger for gravide, hvis hun er passende klædt på.

Arbejdstemperaturer på mere end 35 °C kan være til skade for fosterets udvikling.

Det vil for gravide i sidste halvdel af graviditeten oftest være forbundet med stort besvær at arbejde under ekstrem varme, og de skal derfor undgå længerevarende arbejde under sådanne betingelser

Arbejde under ekstremt kolde forhold giver ikke anledning til særlige foranstaltninger for gravide, hvis hun er passende klædt på.


Medtag tjekpunkt

I kan f.eks. tjekke:

- Om den gravide anvises lettere og ikke-kraftbetonet arbejde, når hun arbejder i forholdsvis varme omgivelser.

- Om der tages højde for forværrende faktorer, når varmebelastningen vurderes. Det kan f.eks. være høj luftfugtighed og direkte varm bestråling fra sollys eller ovne.


Kommentar
Medtag spørgsmål
11.

Er den gravide udsat for højt overtryk?

I orden
Problem
Irrelevant

Arbejde under højt overtryk i f.eks. trykkamre og ved dykning udgør en særlig risiko for gravide. Gravide må derfor ikke udføre den type arbejde.

Arbejde under højt overtryk i f.eks. trykkamre og ved dykning udgør en særlig risiko for gravide. Gravide må derfor ikke udføre den type arbejde.


Kommentar
Stoffer og materialer
Medtag spørgsmål
12.

Udgør det kemiske arbejdsmiljø en fare for den gravide eller fostret?

I orden
Problem
Irrelevant

Visse kemiske stoffer kan være farlige for den gravides og fosterets sundhed.

Arbejdsgiveren skal lave en vurdering af risikoen for den gravide og fosteret, når gravide arbejder med eller udsættes for stoffer og materialer med følgende H sætninger (H står for hazard dvs. fare) på etiketten:

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H311 Giftig ved hudkontakt

H312 Farlig ved hudkontakt

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 Kan fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H362 Kan skade børn, der ammes

H370 Forårsager organskader

H371 Kan forårsage organskader

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.

Visse kemiske stoffer kan være farlige for den gravides og fosterets sundhed.

Arbejdsgiveren skal lave en vurdering af risikoen for den gravide og fosteret, når gravide arbejder med eller udsættes for stoffer og materialer med følgende H sætninger (H står for hazard dvs. fare) på etiketten:

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H311 Giftig ved hudkontakt

H312 Farlig ved hudkontakt

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 Kan fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H362 Kan skade børn, der ammes

H370 Forårsager organskader

H371 Kan forårsage organskader

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.


Medtag tjekpunkt

Kræftfremkaldende stoffer og materialer:

Ethvert kræftfremkaldende stof anses for at udgøre en fare for graviditeten, medmindre det er dokumenteret, at stoffet ikke påvirker fosteret.

Det er ikke alle kræftfremkaldende stoffe, der er til fare for fosteret, selv om den gravide er udsat for stofferne, f.eks. asbest, respirabelt kvarts og formaldehyd. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal under alle omstændigheder altid foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Behov for særlige foranstaltninger til at beskytte gravide afhænger af, hvilket stof eller materiale der er tale om.


Medtag tjekpunkt

Hormonforstyrrende stoffer:

Eksempler på hormonforstyrrende stoffer er nogle bekæmpelsesmidler, som bl.a. prochloraz og azoler (anvendes i gartnerier). Endvidere f.eks. bisphenol A samt phthalater, der typisk bruges som blødgørere i nogle plasttyper og i hud- og hårplejemidler.


Medtag tjekpunkt

Flygtige stoffer og organiske opløsningsmidler:

Stoffer og materialer med indhold af flygtige stoffer, især organiske opløsningsmidler, kan udgøre en risiko for fosterskader. Organiske opløsningsmidler i koncentrationer, der ikke giver helbredsskader hos den gravide, kan alligevel udgøre en fare for fosteret, så der vil være behov for, at træffe særlige foranstaltninger for at beskytte graviditeten.


Medtag tjekpunkt

Bekæmpelsesmidler:

Kemiske bekæmpelsesmidler kan udgøre en fare for graviditeten. Gravide må derfor ikke blande eller udbringe bekæmpelsesmidler eller rengøre sprøjteudstyr. De må ikke opholde sig i væksthuse, hvor der udbringes bekæmpelsesmidler.

Normalt må der først ske re-entry og arbejde i væksthuset 2 døgn efter, at der er sprøjtet, og der er gennemført en grundig udluftning.

Gravide bør undgå at arbejde i væksthuse, hvor der har været udlagt kendte eller mistænkte fosterskadende bekæmpelsesmidler. Den gravide skal under alle omstændigheder altid bruge beskyttelseshandsker, der beskytter mod det pågældende pesticid, og gennemføre jævnlig håndvask – især før drikke-, spise-, ryge- og toiletpauser.


Medtag tjekpunkt

Bly og blyforbindelser:

Tungmetallet bly og blyforbindelser er skadelige for fostre også ved udsættelse for lave koncentrationer.


Medtag tjekpunkt

Kviksølv og kviksølvforbindelser:

Tungmetallet kviksølv og kviksølvforbindelser anses for skadelige for fostre også ved lave koncentrationer.


Medtag tjekpunkt

Anæstesigasser:

Anæstesigasser er f.eks. halothane og lattergas. Anæstesigasser mistænkes for at kunne udgøre en fare for gravide.


Medtag tjekpunkt

Cytostatika og andre lægemidler:

Lægemidler af typen cytostatika kan udgøre en fare for gravide.

Enkelte andre lægemidler anses for at kunne udgøre en fare for gravide, særligt visse antibiotika såsom tetracyklin, aminoglykosider og sulfonamider.

Lægemidler, der ikke må gives til gravide, anses som udgangspunkt som en fare for graviditeten.


Medtag tjekpunkt

Kvælende gasser:

Kulilte, blåsyredampe og andre kvælende gasser kan medføre iltmangel.

For kulilte er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at fosterets blod har en betydelig stærkere binding til kulilte, end den gravides blod har.


Medtag tjekpunkt

Kemiske stoffer, der optages gennem huden:

Stoffer, der kan trænge gennem huden, har en særlig markering (H) i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier. Der kan være stoffer, som trænger gennem huden, der ikke er markeret i listen over grænseværdier.


Kommentar
Mikroorganismer (bakterier og vira)
Medtag spørgsmål
13.

Er den gravide udsat for smitsomme sygdomme?

I orden
Problem
Irrelevant

Smitsomme påvirkninger kan medføre øget risiko for direkte skadevirkning på fosteret. Eller den gravide kan blive så medtaget, at fosteret lider under det. I nogle tilfælde optræder begge virkninger samtidig.

Smitsomme påvirkninger kan medføre øget risiko for direkte skadevirkning på fosteret. Eller den gravide kan blive så medtaget, at fosteret lider under det. I nogle tilfælde optræder begge virkninger samtidig.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for smitte med røde hunde (Rubella)?

Infektion med røde hunde udgør en betydelig fare for fosterets sundhed, hvis den gravide bliver smittet inden for de første 20 uger af graviditeten.

Smitterisikoen er lille, fordi de fleste her i landet er vaccineret eller har haft sygdommen. Det er nødvendigt, at tage en blodprøve for at afgøre, om en person er immun, da mange andre virusinfektioner kan give symptomer, der ligner røde hunde.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for smitte med toxoplasmose (Haresyge)?

Toxoplasmose kan opstå ved smitte fra inficerede pattedyr. Den hyppigste smittevej er ved at spise utilstrækkeligt tilberedte kødretter og andre kødprodukter fra smittede dyr. Smitten kan også overføres fra huskattens ekskrementer via jordforurenede grøntsager og via rengøring af kattebakker. De udsatte kan f.eks. være dyrlæger, dyrlægeassistenter, slagteriarbejdere, beskæftigede inden for landbrug og kennelpersonale. Hvis en blodprøve har fastslået immunitet over for toxoplasmose, kan den gravide ikke blive smittet.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for smitte med skoldkopper (Varicella)?

Fosteret kan blive smittet og i sjældne tilfælde (2 %) få misdannelser, hvis den gravide får skoldkopper inden den 21. svangerskabsuge. Der kan være fare for smitte af gravide f.eks. på daginstitutioner og i skoler, når der er udbrud af skoldkopper blandt børnene. Hvis den gravide ikke er immun, må hun i en sådan situation ikke arbejde før den 21. svangerskabsuge.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for smitte med den 5. børnesygdom (Erythema infectiosum, parvovirus B 19 eller lussingesyge)?

2/3 af voksne kvinder er immune, hvilket indebærer, at både den gravide og fostret er beskyttet mod infektionen. Hvis den gravide ikke er immun og inficeres, kan smitten overføres til fostret. Dette har næsten aldrig konsekvenser for barnet ved smitte efter 20. uge. Bliver fostret smittet før 20. uge, er der en lille risiko for abort eller fosterdød.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for smitte med cytomegalovirus-infektion (CMV)?

En aktiv infektion med CMV hos den gravide kan medføre risiko for varige skader på fosterets centralnervesystem.

Pleje af børn i førskolealderen i børneinstitutioner kan udgøre en risiko for smitte. Medarbejderen kan selv forebygge ved at sørge for bl.a. god håndhygiejne, ikke at spise af samme bestik som børnene eller af deres levnede mad og omhyggeligt at bortskaffe brugte bleer.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for Smitsom leverbetændelse (Hepatitis A)?

Smitsom leverbetændelse, der skyldes smitte med hepatitis A virus, er en sygdom, der kan udgøre en fare for den gravides sundhed.

Der kan være en risiko for smitte af gravide på f.eks. asylcentre og daginstitutioner. Børn af forældre fra områder med høj forekomst af hepatitis A-virus kan være smittede – ofte uden at de selv er klar over det. Man kan undgå at blive smittet ved at være opmærksom på smittekilder og ved almindelig, grundig hygiejne.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udat for smitte med Leverbetændelse overført via blod (Hepatitis B)?

Leverbetændelse overført via blod, der skyldes smitte med hepatitis B-virus, er en sygdom, der kan udgøre en fare for den gravides og fosterets sundhed. Risikogrupperne er nærmere beskrevet i AT-vejledningen om arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephtalitis (TBE) (1).

Personale i døgnplejen, der arbejder under vilkår, som minder om private hjem, og hvor man ved at klienter har aktivt smitstof i blodet, er specielt udsatte for smitte. Gravide, der ikke er vaccinerede, må derfor ikke arbejde på sådanne institutioner.


Medtag tjekpunkt

Er den gravide udsat for smitte med papegøjesyge (Ornithose, Psittacose)?

Smittekilden ved papegøjesyge er fugle.

Der er oftest tale om milde sygdomsforløb, som kan ligne influenza. I sjældne tilfælde kan papegøjesyge hos gravide føre til alvorlig sygdom (lungebetændelse og blodforgiftning), abort eller for tidlig fødsel.

Arbejdsmæssig risiko for smitte er størst på fjerkræslagterier (gæs, ænder og kalkuner) i slagtesæsonen fra juni til oktober. Mennesker bliver smittet ved at indånde støv fra fjer eller dråber ved skylning. Arbejdstilsynet anbefaler derfor, at gravide ikke beskæftiger sig med dette arbejde. Andre smittekilder er fugle i zoologiske haver, i dyrehandler og på dyreklinikker samt ved opdræt af fugle.


Kommentar
Påvirkninger, der kan udgøre en fare for amningen
Medtag spørgsmål
14.

Er der kemiske stoffer eller materialer i arbejdsmiljøet, der kan udgøre en risiko for det ammende barn?

I orden
Problem
Irrelevant

Visse stoffer kan efter optagelse i en ammende kvindes krop udskilles via modermælken og udgøre en risiko for det ammede barn. Stoffer og materialer, der er klassificeret og mærket med H362, koncentreres i modermælken og kan skade børn i ammeperioden.

Materialer med blyforbindelser er mærket med R64 eller H362. Arbejde med bly og blyforbindelser er kun forsvarligt for ammende, hvis de kan udføre arbejdet, så de ikke optager bly i kroppen.

Hvis vurderingen af arbejdet med kemiske stoffer og materialer under graviditeten konkluderede, at det var uden risiko for den gravide og fosteret, vil samme arbejdsforhold normalt ikke give problemer ved amningen efter ophør af barselsorloven.

Visse stoffer kan efter optagelse i en ammende kvindes krop udskilles via modermælken og udgøre en risiko for det ammede barn. Stoffer og materialer, der er klassificeret og mærket med H362, koncentreres i modermælken og kan skade børn i ammeperioden.

Materialer med blyforbindelser er mærket med R64 eller H362. Arbejde med bly og blyforbindelser er kun forsvarligt for ammende, hvis de kan udføre arbejdet, så de ikke optager bly i kroppen.

Hvis vurderingen af arbejdet med kemiske stoffer og materialer under graviditeten konkluderede, at det var uden risiko for den gravide og fosteret, vil samme arbejdsforhold normalt ikke give problemer ved amningen efter ophør af barselsorloven.


Medtag tjekpunkt

Arbejdsgiveren skal lave en vurdering af risikoen for amning, hvis ammende arbejder med eller udsættes for stoffer og materialer med følgende risikosætninger eller faresætninger:

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H311 Giftig ved hudkontakt

H312 Farlig ved hudkontakt

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 Kan fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H362 Kan skade børn, der ammes

H370 Forårsager organskader

H371 Kan forårsage organskader

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.


Medtag tjekpunkt

Der er stoffer og materialer, der er mærket med andre risikosætninger, som kan også have effekter, som det ammede barn kan være følsomt over for. Derfor skal arbejdsgiveren også lave en vurdering, hvis ammende arbejder med eller udsættes for følgende stoffer og materialer:

- Kræftfremkaldende stoffer og processer

- Hormonforstyrrende stoffer

- Flygtige stoffer og organiske opløsningsmidler

- Bekæmpelsesmidler

- Tungmetaller

- Anæstesigasser

- Kvælende gasser

- Kemiske stoffer, der optages gennem huden.


Medtag tjekpunkt

Andre påvirkninger kan også udgøre en risiko via amningen, men risikoen afhænger af, hvor stor en dosis barnet udsættes for via modermælken. Der kan især ved arbejde med meget fedtopløselige farlige stoffer – som organisk kviksølv, organiske halogenerede opløsningsmidler og enkelte bekæmpelsesmidler – være behov for særlige foranstaltninger for at beskytte amningen.

Behovet for foranstaltninger afhænger af barnets alder og af, hvor meget det bliver ammet.


Kommentar


APV handlingsplan - Generelt
Fysiske belastninger

Er der aflastning ved langvarigt stående og gående arbejde?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Er arbejdet organiseret, så der er taget højde for kombinationen af fysiske belastninger?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Er den gravide udsat for stød eller voldsrisiko?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Er den gravide udsat for vibrationer?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Støj og stråling

Er det muligt at undgå støj over 85 dB(A)?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Er det muligt at undgå lavfrekvent støj under 500 Hz?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Er den gravide i kontakt med faste genstande eller væsker, der svinger med ultralydfrekvenser?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Bliver fosteret udsat for ioniserende stråling med en belastning på mere end 1 mSv?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Bliver den gravide udsat for ikke-ioniserende stråling ?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Varme og tryk

Er den gravide udsat for ekstrem varme?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Er den gravide udsat for højt overtryk?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Stoffer og materialer

Udgør det kemiske arbejdsmiljø en fare for den gravide eller fostret?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Mikroorganismer (bakterier og vira)

Er den gravide udsat for smitsomme sygdomme?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Påvirkninger, der kan udgøre en fare for amningen

Er der kemiske stoffer eller materialer i arbejdsmiljøet, der kan udgøre en risiko for det ammende barn?

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Her kan du uploade et skema, som du har gemt på din computer.