Inspiration og værktøj

Inspiration og værktøj til et godt arbejdsmiljø

Læs her, hvordan I kan få værktøj og ideer til at sikre et godt arbejdsmiljø for den gravide. Nogle værktøjer er udviklet til brug i en bestemt branche, men ofte kan de også bruges i andre brancher. Find de bedste her.

1. APV for gravide

Hvad er en APV? Arbejdspladsvurdering, APV, er arbejdsmiljøets 'schweizerkniv'. APV kan bruges til at kaste lys på et afgrænset område eller til at sætte hele virksomhedens arbejde med arbejdsmiljøet i system. APV'en kan fokusere på et særligt tema fx fysisk belastning, samarbejde, stress - eller gravides arbejdsmiljø.

APV for gravide: Når en medarbejder bliver gravid, skal arbejdspladsen lave en APV. Det kræver Arbejdstilsynet. APV'en skal vurdere, om der er en risiko for, at medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen.

En nye APV eller en generel APV? I kan vælge at lave en ny APV, hver gang I får en gravid medarbejder. I kan også én gang for alle tage spørgsmålet om graviditet med i den generelle APV for hele arbejdspladsen - og så tjekke den efter, når en medarbejder bliver gravid.

Læs om reglerne i AT-vejledning A.1.8-5 om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

Læs mere om APV generelt i AT-vejledning D.1.1-3 om arbejdspladsvurdering

Tre veje til APV: APV kan laves på rigtig mange måder. Her er et par eksempler på APV-værktøjer, som I kan tage udgangspunkt i:

 1. Gravidmedjobs eget APV-værktøj om det fysiske arbejdsmiljø: Det elektroniske skema er udviklet specielt til Gravidmedjob.dk og sikrer, at I kommer omkring alle de mulige risici, som er nævnt i Arbejdstilsynets vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø.
  Skemaet kan tilpasses til præcis jeres behov. Det kræver ingen log-in eller registrering, og der gemmes ingen data uden for jeres eget it-system.
  Se skemaet her
  Bemærk:  APV-værktøjet fungerer bedst på alm. computere.
 2. Eksempel: To skemaer til APV for gravide: Aalborg Universitet har udviklet et færdigt skema til APV for gravide, som omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og som har plads til en handlingsplan. Skemaet findes i to versioner: Et til kontorområdet og et som også omfatter det kemiske og biologiske arbejdsmiljø. Begge skemaer findes også på engelsk. Skemaerne vil (med få ændringer) kunne bruges i de fleste brancher.
  Hent skemaerne her.
 3. Brancherettede APV'er: Hent flere eksempler og brancherettede værktøjer til APV på hjemmesiderne hos de fem Branchefællesskaber for arbejdsmiljø, BFA, som dækker hele arbejdsmarkedet.
  Se links til hjemmesiderne her. 
2. Graviditetspolitik

Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren udarbejder en politik for gravide, der beskriver, hvordan arbejdspladsen reagerer på en graviditet ift. arbejdspladsvurdering, APV, risikovurdering, aflastning, fritagelse, omplacering m.v.

En graviditetspolitik gør det synligt for alle – den gravide, kolleger og ledelse – hvad der skal ske, når en medarbejder bliver gravid. En graviditetspolitik sender et signal om, at virksomheden ønsker at fastholde den gravide så længe som muligt.

Eksempler på graviditetspolitik:

Aarhus Universitetshospital: Graviditetspolitikken beskriver opgaverne for både den gravide, ledelse, kolleger og arbejdsmiljøorganisation, AUH's tilbud til den gravide, krav til dokumentation m.v.
Læs mere her

HEALTH fakultetet på Aarhus Universitet: Graviditetspolitikken beskriver procedurer, roller og ansvar hos ledelse og kolleger ved en graviditet, samt hvordan arbejdet planlægges bedst muligt. Med link til APV-tjekliste.
Læs mere her

Skabeloner til graviditetspolitikker:

3. Gode guider og vejledninger

Du kan vente dig i butikken: En guide om gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Med viden og inspiration om både fysiske belastninger og om de særlige forhold for ansatte i dyrehandler og gravide, som arbejder med kemiske produkter. Udarbejdet af BFA Handel.

Gravide - Vejledning om graviditet og amning: En guide om sikkert arbejdsmiljø for gravide i industrien. Guiden er rettet mod gravide, ledelse og arbejdsmiljøorganisation og er udarbejdet af BFA Industri.

Gravid i job - Lykkelige omstændigheder: En værktøjskasse om gravides arbejdsmiljø i service og turistsektoren. Med mange gode råd til den gravide, ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen og kollegerne. Udarbejdet af BFA Service - Turisme.

Gravid maler: Et faktaark om forebyggelse af risici for gravide malere. Om både produkter, ergonomi og løft. Udarbejdet af BFA Bygge & Anlæg.

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier: Regler og anbefaler om bl.a. gravides brug af kemiske og biologiske bekæmpelsesmidler, fysiske belastninger samt gode tjeklister til vurdering af arbejdsmiljøet. Udarbejdet af BAU Jord til Bord.

Gravid i gartneri: En hjemmeside med vejledning til gravide om håndtering af pesticider i væksthuse og gartnerier. Udarbejdet af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital i samarbejde med BAU Jord til Bord.

Gode råd om gravide og sygefravær: En vejledning til arbejdsgiveren om regler og god praksis i forhold til gravide medarbejdere. Udarbejdet af Dansk Erhverv.

Arbejdsmiljøvejvisere fra Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynets 36 arbejdsmiljøvejvisere er brancherettede og beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher. Alle vejviserne har et særligt afsnit om gravide og ammendes arbejdsmiljø i den pågældende branche. Udarbejdet af Arbejdstilsynet.

Sunde vaner - før under og efter graviditet: En pjece med en lang række råd og anbefalinger, hvoraf nogle berører arbejdspladsen.
Pjecen er den en del af Sundhedsstyrelsens samlede vejledning til gravide og ammende. Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

 

4. Generelle værktøjer om godt arbejdsmiljø

Man kan finde en bred vifte af målrettede værktøjer, vejledninger og metoder til at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø hos de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA, som dækker hele det danske arbejdsmarked.

I BFA samarbejder arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer om at udvikle metoder og redskaber. Derfor bygger de materialer, man finder på BFA-hjemmesiderne, på viden og tilgange, som alle parter er enige om at anbefale som god praksis i arbejdsmiljøet.

Hent materiale hos de fem BFA og deres underliggende sider:

BFA Bygge & Anlæg dækker hele bygge- og anlægsområdet. Udover hovedsiden driver BFA Bygge & Anlæg to andre hjemmesider, som kan være relevante ift. gravides arbejdsmiljø:

BFA Industri dækker hele industriområdet.

BFA Handel, Finans og Kontor er delt op i tre dele:

 • BFA Handel dækker detailhandlen.
 • BFA Finans dækker finans- og forsikringsområdet.
 • BFA Kontor dækker kontorarbejdspladser i den private sektor.
 • Desuden deltager BFA Handel, Finans og Kontor i driften af siden Kropogkontor.dk om ergonomi ved kontorarbejde.
   

BFA Transport, service, turisme og jord til bord (BFA5) er delt op i tre afdelinger:

 • BAU transport og engros dækker transport på vej, bane og i luften, lagre og vareterminaler samt brand og redning.
 • BAU service og turisme dækker en lang række brancher indenfor hotel og konference, restauranter, rengøring, medier, idræt, boligselskaber, vand, gas og kloak, politi, fængsler, forsvaret, frisører og personlig pleje m.m.
 • BAU jord til bord dækker landbrug, skovbrug, gartnerier, kirkegårde, mejerier, slagterier m.m.
   

BFA Velfærd og Offentlig administration dækker alle ansatte i kommuner, regioner samt de fleste statslige arbejdspladser. Udover hovedsiden Arbejdsmiljøweb.dk driver dette BFA to hjemmesider, som kan være relevante for gravides arbejdsmiljø:

 • Forflyt.dk om forflytning af patienter og borgere og
 • Kropogkontor.dk om ergonomi ved kontorarbejde (i samarbejde med BFA Handel, Finans og Kontor).